Oficiálne údaje

Hama GmbH & Co KG

Dresdner Str. 9
86653 Monheim
Germany

Jednatelia firmy: Christoph Thomas, Christian Sokcevic

Tel.: +421 33 6481185
Mail: info@stepbystep-schoolbag.com
Web: www.stepbystep-schoolbag.com

Zapísané v Obchodnom registri: Augsburg Local Court A 12159
DIČ: DE811214213

WEEE-Rg. č .: DE 38 720 470
Online riešenie sporov podľa čl. 14 odst.1 nariadenie o online riešení sporov:
Európska komisia poskytuje platformu pre riešenie sporov online (OS), ktorú môžete nájsť na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Poznámka o zodpovednosti

Aj napriek starostlivej kontrole nad obsahom nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah externých odkazov. Za ich obsah sú výhradne zodpovední prevádzkovatelia akýchkoľvek odkazových stránok.

Chyby a opomenutia vyhradené a podliehajú technickým zmenám.

Use of cookies

This website uses cookies and various web services to provide you with an optimal user experience. By using mandatory cookies, we ensure that all main functions of this website are available to you.

With your agreement, further features of our website will become available to you, such as searching for retail shops, product videos and sharing content with friends.

You can revoke your agreement at any time. Information on this and even more on the subject of cookies and the various web services can be found in our Privacy Policy.

Privacy Policy